Upratovanie výrobnych hál v Bratislave

Veľké výrobné haly v Bratislave i v iných mestách si prirodzene vyžadujú aj svoje pravidelné čistenie a upratovanie. Avšak tento druh čistenia je veľmi náročný a špecifický. Jedným z dôvodov je napríklad aj fakt, že väčšinou ide o veľké a prašné priestory s veľkou mierou znečistenia. Ako na to si povieme v našom článku.

Špecifiká upratovania a čistenia výrobných hál

Väčšinou ide o čistenie rôznych priemyselných objektov s veľkou mierou znečistenia. Problém predstavuje aj prašné prostredie a rušný výrobný proces. To však ešte nie je všetko. Obyčajne ide o podniky, kde nie je možné zastaviť výrobný proces a kde sa pracuje na tri smeny.

Preto takéto čistenie a upratovanie výrobných hál musí byť riadené kontrolným vedúcim pracovníkom. Jeho prvoradou pracovnou náplňou je starať sa o profesionálnu organizáciu práce a nenarušiť tak chod prevádzky. Z uvedených dôvodov je nutné volať profesionálnu firmu.

Výhody profesionálneho čistenia

Prinášame vám stručný prehľad výhod profesionálneho čistenia:

  • Realizovanie veľkoplošného čistenia nezávisle na druhu výroby.
  • Čistenie výrobných, montážnych a ostatných prevádzok v priemysle, v stavebníctve, či poľnohospodárstve.
  • Odprašnenie a umytie všetkých typov konštrukcií a povrchov.
  • Omytie káblových rozvodov.
  • Umývanie a čistenie hliníkových a antikorových konštrukcií.
  • Neobmedzovanie chodu prevádzky.

Čo si predstaviť pod neobmedzením chodu prevádzky? Hlavne to, že profesionálne čistenie sa dokáže prispôsobiť danému výrobnému procesu. A to či už ide o denné, popoludňajšie alebo nočné smeny. Samozrejme aj počas víkendov.

Bonusový tip na záver

Každá fyzická osoba – podnikateľ, ako aj právnická osoba, ktorá má čo i len jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, musí mať zabezpečenú bezpečnostnotechnickú službu (BOZP). Výnimkou nie je ani profesionálne čistenie. Súvisí to predovšetkým s prevenciou zdravotných rizík, ktoré pri upratovaní veľkých výrobných hál určite hrozia.