Upratovanie skladov v Bratislave

Upratovanie skladových priestorov rozhodne nie je jednoduchá záležitosť a väčšinou si preto vyžaduje profesionálnu pomoc. V skladoch sa totiž môžu nachádzať aj nebezpečné látky, ktoré pri neodbornom zachádzaní môžu predstavovať zdravotné riziká. Čo všetko za vás ešte vyriešia profesionáli? Povieme si v našom článku.

Upratovanie skladových priestorov - špecifiká

Profesionálne upratovanie skladov sa neobmedzuje iba na sklad. Zvyčajne sa spája aj s upratovaním rôznych výrobných hál, priemyselných objektov, garáží alebo vozových parkov. Preto ide o pomerne náročnú záležitosť. Najmä z dôvodu, že väčšinou ide o veľmi znečistené a prašné prostredie, pri ktorom je nevyhnutné používať profesionálnu techniku a účinné čistiace prostriedky.

Vzhľadom na náročnosť celého čistiaceho procesu, pri ktorom hrozia aj rôzne zdravotné riziká, musí dohliadať na prácu kontrolný vedúci pracovník. Ďalšou jeho činnosťou je profesionálna organizácia práce na základe dohody a požiadaviek medzi objednávateľom služby a externou upratovacou firmou.

Bonusový tip

Bezpečnostnotechnická služba (BOZP) súvisí predovšetkým s prevenciou zdravotných rizík, ktoré pri upratovaní skladových priestorov určite hrozia. Skontrolujte si, či BOZP má aj vaša najatá upratovacia firma.

Činnosti pri profesionálnom upratovaní skladov

Profesionálne čistenie skladových priestorov v sebe spája rôzne služby a činnosti. Prinášame vám ich stručný prehľad:

  • Čistenie všetkých typov podláh a povrchov
  • Odstránenie prachu a umývanie všetkých typov povrchov a konštrukcií
  • Omytie káblových rozvodov
  • Umývanie a čistenie hliníkových a antikorových konštrukcií
  • Nenarúšanie pracovnej činnosti skladu

Bonusový tip na záver

Ak vaša spoločnosť skladuje zdraviu nebezpečný odpadový produkt, je na to treba pamätať aj pri upratovaní skladových priestorov. Takýto odpad sa tiež likviduje špeciálnym spôsobom certifikovanou likvidačnou firmou.